Fiskekort för
Bergviks sportfiskeklubb

Bergviks Sportfiskeklubb förvaltar fiskevatten inom Skogs-fiskevårdsområdesförening.

Intensivvårdade vatten

Dagkort: Ett fiskekort | ett spö | 3 fiskar/dag | Flytring får inte användas
Icke medlemmar: 100:-/dag
Medlemmar: 60:-/dag
Premiärdagar: 120:- / för alla och ingen omlösen
Barn t.o.m. 7 år fiskar på medföljande vuxens kort (dock max 3 fiskar tillsammans)
Icke medlemmar 8-16 år: 40:-/dag
Medlemmar 8-16 år: 30:-/dag

Årskort ädelvatten

Endast tillsammans med medlemskap 1000:- samma regler som vid dagkort ett spö 3 fiskar/dag Årskortet gäller inte premiärdagar

Uppställning av Husvagnar

Vid våra ädelvatten 50:-/dag 250:-/vecka 1000:-/månad (betalas tillsammans med fiskekortet och skriv husvagn på fiskekortet)

Övriga vatten

Som medlem fiskar du utan extra kostnad i våra övriga, icke intensivvårdade vatten. Medlemskortet är ditt fiskekort. Vad gäller sjön Bergviken, se här intill.

Årskort 100:- för icke intensivvårdade vatten (gäller ej som medlemskort i Bergviks SFK)

Trollingkort 150:- (tillsammans endast med årskort eller medlemskort)

Bergviken

Dagkort 20:- Veckokort 50:- för icke medlemmar.

Ungdom t.o.m. 16 år gratis. För dessa gäller endast handredskap, max 20 st. angeldon eller krok, ryssjor och mjärdar ( ej begränsat antal ). Handredskapsfiske gäller ej inom Hanebo Segersta Fiskevårdsområde i sjön Bergviken

Enligt beslut i fiskevårdsområdet för Skog råder totalt nätfiskeförbud i Bergviken (Skog-delen) ny femårs period från och med 2018 till och med 2022. Fiskerättsägare är dock undantagna förbudet fr.o.m. 1 augusti varje år. (Förbud råder även i Söderalas del av sjön enligt ett beslut i Söderala Fiskevårdsområdesförening).

Max fyra gösar per dag och fiskare. Min 50 cm och max 70 cm. Övriga gösar ska återutsättas varsamt. Minimimått på Öring är 30 cm.

Trollingkort gäller endast i lag med årskort eller medlemskort inga begränsning i antal spön. Givetvis gäller regler enligt ovan avseende antal och mått.

Turistkort

50:-/vecka gällande för hela Bergviken för handredskapsfiske. OBS: Kräftfisket undantaget.

Försäljningsställen

Kortautomaten vid Långkässlingen (endast kort för intensivvårdade vatten). Tempo Stråstjära och Leif Jägeving G:a Gävlevägen 10 Stråtjära (endast kort för övriga vatten). Sigrid Karlsson, Holmsveden (kort för övriga vatten samt fakturering av fiskekort till företag och större grupper, se kontaktpersoner)