Fiskekort för
Bergviks sportfiskeklubb

Bergviks Sportfiskeklubb förvaltar fiskevatten inom Skogs-fiskevårdsområdesförening.

Intensivvårdade vatten

Dagkort: Ett fiskekort | ett spö | 3 fiskar/dag | Flytring får inte användas
Icke medlemmar: 130:-/dag
Medlemmar: 90:-/dag
Premiärdagar: 150:- / för alla och ingen omlösen
Ingen omlösen första veckan efter varje premiär.
Barn t.o.m. 7 år fiskar på medföljande vuxens kort (dock max 3 fiskar tillsammans)
Medlemmar 8-16 år: 40:-/dag
Icke medlemmar 8-16 år: 50:-/dag
Medlemskapet gäller även för fiske i övriga vatten inom Skogs FVOF

Swishbetalning

Det går nu att betala med Swish till våra ädelvatten och börja fiska direkt
utan fiskekort. Dock skall man kunna uppvisa sin betalningen vid kontroll
Swisha till: 1233198454

Årskort ädelvatten

Endast tillsammans med medlemskap 1350:-. Samma regler som vid dagkort, ett spö 3 fiskar/dag. Årskortet gäller inte vid premiärer samt första veckan efter varje premiär.

Övriga vatten (se karta)

Som medlem fiskar du utan extra kostnad i våra övriga, icke intensivvårdade vatten. Medlemskortet är ditt fiskekort. Vad gäller sjön Bergviken, se här intill.

Årskort 100:- för icke intensivvårdade vatten (gäller ej som medlemskort i Bergviks SFK)
Trollingkort 150:- (tillsammans endast med årskort eller medlemskort)
Veckokort 50:- Dagkort 20:-för icke medlem
Ungdom t.o.m. 16 år gratis

De som löser något av dessa kort får fiska med handredskap,  20 st angeldon, Ryssjor och mjärdar ( inget begränsat antal ). Max 4st Gösar per fiskedag. Minst 50cm, max 70cm på Gös. Öring minst 30cm.
OBS: Kräftfiske undantaget.

Har du löst ett medlemskap i Bergviks SFK eller ett Årskort för Stråtjära FVOF som förvaltas av Bergviks SFK så får du även fiska inom hela Skogs fiskevårdsområdets vatten, som även innefattar Älgnäs Tönnånger FVF och Holmsvedens FVF.
OBS: Endast handredskap.

Uppställning av Husvagnar

Vid våra ädelvatten 50:-/dag 250:-/vecka 1000:-/månad (betalas tillsammans med fiskekortet och skriv husvagn på fiskekortet)

Bergviken

Dagkort 20:- Veckokort 50:- för icke medlemmar.

Ungdom t.o.m. 16 år gratis. För dessa gäller endast handredskap, max 20 st. angeldon eller krok, ryssjor och mjärdar ( ej begränsat antal ). Handredskapsfiske gäller ej inom Hanebo Segersta Fiskevårdsområde i sjön Bergviken

Enligt beslut i fiskevårdsområdet för Skog råder totalt nätfiskeförbud i Bergviken (Skog-delen) ny femårs period från och med 2018 till och med 2022. Fiskerättsägare är dock undantagna förbudet fr.o.m. 1 augusti varje år. (Förbud råder även i Söderalas del av sjön enligt ett beslut i Söderala Fiskevårdsområdesförening).

Max fyra gösar per dag och fiskare. Min 50 cm och max 70 cm. Övriga gösar ska återutsättas varsamt. Minimimått på Öring är 30 cm.

Trollingkort gäller endast i lag med årskort eller medlemskort inga begränsning i antal spön. Givetvis gäller regler enligt ovan avseende antal och mått.

Turistkort

50:-/vecka gällande för hela Bergviken för handredskapsfiske. OBS: Kräftfisket undantaget.

Försäljningsställen

Kortautomaten vid Långkässlingen (endast kort för intensivvårdade vatten). Tempo Stråstjära och Leif Jägeving G:a Gävlevägen 10 Stråtjära (endast kort för övriga vatten). Sigrid Karlsson, kassör (fakturering av fiskekort till företag och större grupper, se kontaktpersoner).