FISKEKORT FÖR

BERGVIKS SPORTFISKE KLUBB

Bergviks Sportfiskeklubb förvaltar fiskevatten inom Skogs-fiskevårdsområdesförening.

» Intensivvårdade Vatten

Dagkort: Ett fiskekort / ett spö / 3 fiskar
Icke medlemmar              80:- / dag
Medlemmar                     50:- / dag
Ungdomar t.o.m. 16 år   40:- / dag
Ungdomar t.o.m. 16 år (medlem) 30 :- / dag
Barn t.o.m. 7 år fiskar på medföljande vuxens kort (dock max 3 fiskar tillsammans)

» Uppställning av Husvagnar

Vid Långkässlingen på anvisad plats     20:- / dygn
Vid Öratjärn (gropen )                      20:- / dygn
Vid Skidtjärn (mitt emot Stugan )       20:- / dygn
(Betala tillsammans med fiskekortet och skriv "husvagn")

» Övriga vatten

Som medlem fiskar du utan extra kostnad i våra övriga, icke intensivvårdade vatten. Medlemskortet är ditt fiskekort. Vad gäller sjön Bergviken, se till höger -- >.

» Årskort / 100:-

» Trollingkort / 150:-  (endast tillsammans med Årskort eller Medlemskort)

 

» Dag 20:- Veckokort 50:- för icke medlemmar.

Ungdom t.o.m. 16 år gratis.
För dessa gäller endast handredskap, max 20 st. angeldon eller krok,
Ryssjor och mjärdar ( ej begränsat antal )
Handredskapsfiske gäller ej inom Hanebo Segersta Fiskevårdsområde i sjön Bergviken

Enligt beslut i fiskevårdsområdet för Skog råder totalt nätfiskeförbud i Bergviken (Skog-delen) i fem år (t.o.m. 2017). Fiskerättsägare är dock undantagna förbudet fr.o.m. 1 augusti varje år. (Förbud råder även i Söderalas del av sjön enligt ett beslut i Söderala Fiskevårdsområdesförening).

Max fyra gösar per dag och fiskare. Min 50 cm och max 70 cm. Övriga gösar ska återutsättas varsamt. Minimimått på Öring är 30 cm.

Trollingkort gäller endast i lag med årskort eller medlemskort inga begränsning i antal spön. Givetvis gäller regler enligt ovan avseende antal och mått.


» Turistkort

50:-/vecka gällande för hela Bergviken för handredskapsfiske.

OBS: Kräftfisket undantaget.

» Försäljningsställen

Kortautomaten vid Långkässlingen (endast kort för intensivvårdade vatten)
ICA – Preem Stråtjära ( endast kort för övriga vatten )
Sigrid Karlsson, Holmsveden (kort för övriga vatten samt fakturering av fiskekort till företag och större grupper, se kontaktpersoner)