FISKEKORT FÖR

BERGVIKS SPORTFISKE KLUBB

Bergviks Sportfiskeklubb förvaltar fiskevatten inom Skogs-fiskevårdsområdesförening.

» Intensivvårdade Vatten                                                                                                         Dagkort: Ett fiskekort / ett spö / 3 fiskar/dag flytring får inte användas
Icke medlemmar             100:- / dag
Medlemmar                     60:- / dag                                                                                    Premiärdagar                 120:- / för alla och ingen omlösen                                                         Barn t.o.m. 7 år fiskar på medföljande vuxens kort (dock max 3 fiskar tillsammans) 
Icke medlemmar 8-16 år   40:- / dag
Medlemmar 8-16 år          30 :- / dag

» Årskort ädelvatten                                                                                                                                       Endast tillsammans med medlemskap 1000:- samma regler som vid dagkort ett spö 3 fiskar/dag Årskortet gäller inte premiärdagar

» Uppställning av Husvagnar                                                                                                     Vid våra ädelvatten 50:-/dag 250:-/vecka 1000:-/månad                                                        (betalas tillsammans med fiskekortet och skriv husvagn på fiskekortet)


» Övriga vatten                                                                                                                          Som medlem fiskar du utan extra kostnad i våra övriga, icke intensivvårdade vatten. Medlemskortet är ditt fiskekort. Vad gäller sjön Bergviken, se till höger -- >.

» Årskort  100:- för icke intensivvårdade vatten (gäller ej som medlemskort i Bergviks SFK)

» Trollingkort 150:- (tillsammans endast med årskort eller medlemskort)     

 

 

» Dagkort 20:- Veckokort 50:- för icke medlemmar.

Ungdom t.o.m. 16 år gratis.
För dessa gäller endast handredskap, max 20 st. angeldon eller krok,
Ryssjor och mjärdar ( ej begränsat antal )
Handredskapsfiske gäller ej inom Hanebo Segersta Fiskevårdsområde i sjön Bergviken

Enligt beslut i fiskevårdsområdet för Skog råder totalt nätfiskeförbud i Bergviken (Skog-delen) ny femårs period från och med 2018 till och med 2022. Fiskerättsägare är dock undantagna förbudet fr.o.m. 1 augusti varje år. (Förbud råder även i Söderalas del av sjön enligt ett beslut i Söderala Fiskevårdsområdesförening).

Max fyra gösar per dag och fiskare. Min 50 cm och max 70 cm. Övriga gösar ska återutsättas varsamt. Minimimått på Öring är 30 cm.

Trollingkort gäller endast i lag med årskort eller medlemskort inga begränsning i antal spön. Givetvis gäller regler enligt ovan avseende antal och mått.


» Turistkort

50:-/vecka gällande för hela Bergviken för handredskapsfiske.

OBS: Kräftfisket undantaget.

» Försäljningsställen

Kortautomaten vid Långkässlingen (endast kort för intensivvårdade vatten)  Leif Jägeving G:a Gävlevägen 10 Stråtjära(endast kort för övriga vatten)
Sigrid Karlsson, Holmsveden (kort för övriga vatten samt fakturering av fiskekort till företag och större grupper, se kontaktpersoner)