Fiskevatten

Öratjärn

Öratjärn ligger precis vid vägen mellan Bergvik och Stråtjära, på höger sida om du kommer från Bergvik. I sjön planterar vi in regnbåge varje månad under maj-oktober samt röding inför vinterfisket. På vägsidan finns en brygga med ett vindskydd. Några spångar finns runt sjön, men vi rekommenderar att ni tar med stövlar då det kan vara mycket blött (framförallt på den andra sidan sett från vägen)...

Vid Öratjärn finns möjlighet för uppställning av husvagnar. Pris för detta är 50 kr per dygn. Tillgång till utedass och kärl för sopor finns.

Långkässlingen

Långkässlingen är vår största intensivvårdade sjö. Den ligger strax efter Öratjärn, sett från Bergvik. Efter Öratjärn är det en nedförsbacke, strax innan den tar slut står en skylt med "Haga". Sväng vänster och sedan höger vid fiskekortsautomaten. Du ska då strax se sjön på höger sida grusvägen.

Sjön är en renodlad sjö för regnbågsfiske. Vi planterar in regnbåge varje månad under maj-oktober, samt ytterligare regnbåge inför vinterfisket. Observera att denna sjö aldrig har fiskeförbud, utan är möjlig att fiska i även när övriga sjöar har fiskeförbud.

Långkässlingen erbjuder fem bryggor, två vindskydd, flera grillplatser och ett utedass. Även här finns samma möjligheter till uppställning av husvagnar som på Öratjärn. Sjön är mer naturnära än Öratjärn, vilket uppskattas av många fiskare som vill komma bort från vägen. Sjön är också lämplig för personer med rörelsehinder, då en handikappanspassad brygga och även stort vindskydd med tak med grillplats finns, samt att terrängen är väldigt platt mellan väg och sjö. I stort sett torr mark, varför stövlar inte behövs på de flesta ställen.

Skidtjärn

Skidtjärn är enligt många vår vackraste sjö. Du hittar den genom att istället för att svänga höger vid fiskekortsautomaten (då man kommer till Långkässlingen enligt ovan) kör rakt fram. Du finner strax en skylt med "Skidtjärn" till vänster. Följ den vägen så leder den dig till sjön.

Skidtjärn storleksmässigt i nivå med Öratjärn. I sjön planterar vi in öring varje månad mellan maj-oktober, samt röding inför vinterfisket. Här finns även en stuga för uthyrning (se speciell sida om detta).

Här erbjuds två bryggor, två vinsskydd samt ett utedass. En brygga med tillhörande grillplats är helt handikappanpassad, även utedasset är nytt från 2010 och helt anpassat för personer i rullstol. För uppställning av husvagnar är det något mer begränsat, men rymmer 1-2 vagnar. Samma pris och service finns här. I huvudsak torr mark runt sjön, varför några stövlar oftast inte behövs.