personuppgiftspolicy
Bergviks sportfiskeklubb

Allmänt

Den 25 maj 2018 kom nya regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt.  Personuppgiftslagen (PUL) ersattes då av den nya dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) som kommer att vara gemensam för hela EU och som ställer högre krav på hur verksamheter får samla in, använda, hantera och bevara personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Bergviks Sportfiskeklubb, 886000-6777, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som föreningen samlar in inom ramen för sin verksamhet. Föreningens ändamål är att bedriva fritidsfiske i Bergviksområdet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna administrera ett medlemssystem samt säkerställa att samtliga medlemmar får de rättigheter som medlemskapet innebär, behöver vi samla in och hantera dina personuppgifter. Föreningen behandlar dina personuppgifter i form av en databas för föreningens medlemmar. I databasen finns personuppgifter som omfattas av GDPR. De personuppgifter vi lagrar är i dagsläget endast namn och adress. I förekommande fall förbehåller vi oss också rätten att lagra telefonnummer samt födelseår.

Vilka delar vi personuppgifterna med?

Endast styrelsen har tillgång till dina personuppgifter. Vi delar inte personuppgifterna med tredje part, med undantag för Sportfiskarna i förekommande fall (exempelvis vid tävlingsverksamhet). Vi delar även personuppgifter med myndigheter om lagstiftningen så kräver, exempelvis om föreningen åläggs lämna ut information enligt Svensk Lag eller EU-rätt.

Vilken laglig grund har vi att behandla dina personuppgifter?

Genom betalning av din medlemsavgift har du ingått ett medlemsavtal med föreningen. Vid betalningen av din medlemsavgift har du informerats om att betalningen innebär att du accepterat att föreningen får behandla dina personuppgifter enligt denna personuppgiftspolicy.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Föreningen gör årligen en bedömning av de personuppgifter som finns i vårt register. I de fall föreningen finner att personuppgifterna inte längre fyller något syfte, exempelvis tidigare medlemmar, kommer föreningen att radera dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att kontakta föreningen och få information om:
Vilka personuppgifter vi behandlar om dig
I vilket syfte vi behandlar dem
Du har också rätt att kontakta föreningen för att bli raderad ur våra register. Om du väljer att bli raderad försvinner givetvis också dina rättigheter som medlem, och får således begära om nytt inträde i föreningen om du ångrar dig.

Kontaktuppgifter

Har du frågor om personuppgifter eller vill bli raderad, kontaktar du vår kassör Sigrid Karlsson, e-post sigridkarlsson46@gmail.com 070-231 15 92

Datainspektionen

Länk till datainspektionen: https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningen---fulltext/

Denna personuppgiftspolicy är antagen av styrelsen 2018-11-13